Ordbog til tidsregistrering

Tidsoptimisme

Tidsoptimister er generelt meget optimistiske på egne vegne, hvad angår tid og ressourcer, og tror de kan nå det hele på den halve tid. Tidsoptimisten har ofte vanskeligt ved at styre sin tid, men er til gengæld god til at være tilstede i nuet.

Tidsrealisme

Det modsatte af tidsoptimisten. Tidsrealisten tidsestimerer og planlægger det uforudsete. Tidsrealisten når som regel opgaver til tiden, men vil have godt af en gang imellem at give slip på kontrollen.

Tidsfascisme

Se tidsrealisme.

Tidspessimisme

Tidspessimister overplanlægger og kommer gerne en halv time for tidligt til aftalen. De bruger også tid til at bekymre sig over, om de nu kan nå det, de skal.

Tidsbudget

Svarer til et økonomisk budget. I stedet for kroner/ører lægges et budget for dine timer. Hvor mange timer har du til rådighed? Hvordan hænger det sammen med de aktiviteter og opgaver, du planlægger at skulle nå?

Fængselskugler

Et særligt udtryk for tidsoptimister, der har svært ved at komme til tiden. Udtrykket er opstået i Styr På Tiden ApS og er inspireret af de jernkugler, fanger i gamle dage fik lænket om fødderne, og herefter slæbte efter sig. Hvis en tidsrealist er omgivet af tidsoptimister, der glemmer tid og sted, kan det føles som en kugle om benet at skulle af sted sammen på et bestemt tidspunkt.

>> Send dine tilføjelser til tidsordbogen via vores kontaktformular


© Styr På Tiden 2021